Can`t Read ???

This Blog contains a Non-Latin Indic script called Malayalam which is the official language of the state of Kerala. To download Malayalam font Click Here!!!!!

Thursday, July 8, 2010

ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു-മനുഷ്യനായതിന്റെ പേരിൽ

കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചകൾക്കുമുന്നിൽ-ഒരു മനുഷ്യനായതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ച് തലകുനിക്കുന്നു..........കൂടുതൽ വായനക്കായി ദില്ലി പോസ്റ്റിലേക്ക്......

No comments:

Post a Comment

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലയേറിയതാണ്.

Related Posts with Thumbnails